Wat zijn biobased bouwmaterialen en waarom zijn ze zo belangrijk?

Wat zijn biobased bouwmaterialen? Het is een vraag die vandaag de dag steeds vaker gesteld wordt. Vanuit de markt neemt de interesse in dit soort bouwmaterialen dan ook aanzienlijk toe. Dat is ook nodig, want het gebruik van deze materialen wordt algemeen bestempeld als één van de potentieel belangrijkste oplossingen om de klimaatdoelstellingen voor een duurzame leefomgeving te kunnen behalen. Toch blijkt er nog een behoorlijk lange weg afgelegd te moeten worden.

Een behoorlijke uitdaging om de klimaatdoelstellingen te halen

De wereld en daarmee ons eigen Nederland krijgt te maken met verschillende obstakels op de weg naar duurzaamheid. Wanneer we de vooropgestelde klimaatdoelstellingen voor een duurzame leefomgeving willen kunnen halen moet er duidelijk iets grondig veranderen. Eén van de oplossingen die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van deze doelstelling is het inzetten van zogenaamde biobased bouwmaterialen. De kans is nu groot dat je, je afvraagt “wat zijn biobased bouwmaterialen”? Kort gezegd gaat het hierbij om materialen die hun oorsprong vinden in de natuur. Voor deze materialen geldt bovendien ook dat ze op korte termijn terug moeten kunnen groeien en dat ze opnieuw te gebruiken moeten zijn in hun oorspronkelijke vorm. Ook materialen die composteerbaar zijn kunnen in aanmerking komen als biobased bouwmaterialen.

Veel traditionele bouwmaterialen hebben een eindig karakter

Een niet onbelangrijk probleem heeft te maken met het eindige karakter waar veel traditionele bouwmaterialen over beschikken. Klassieke voorbeelden hiervan zijn de materialen zand en mergel. Ook omwille van deze reden kan het belangrijk en interessant zijn om het vizier te richten op biobased bouwmaterialen. Deze groeien immers altijd binnen één generatie terug. Zo weten we in principe met zekerheid dat er eindeloos gebruik van kan worden gemaakt.

Het herbruikbare karakter van biobased bouwmaterialen

Tijdens het beantwoorden van de vraag “wat zijn biobased bouwmaterialen” wordt het meteen duidelijk dat er best een aantal belangrijke voorwaarden aan verbonden zijn waar rekening mee dient te worden gehouden. Eén van deze voorwaarden heeft betrekking tot het herbruikbare karakter waar de materialen over dienen te beschikken. Voor biobased materialen geldt dan ook dat ze steeds eenvoudig gerecycleerd moeten kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan hout welke is behandeld met een natuurlijke olie dat kan worden verbrand voor het opwekken van energie. Voor Mycelium geldt op haar beurt dat ze als compost kan worden gebruikt.

Het wegnemen van de onzekerheden wordt uitermate belangrijk

Als er één iets is wat duidelijk wordt gemaakt door het antwoord op de vraag “wat zijn biobased bouwmaterialen” dan is het wel dat er een gigantisch potentieel schuilt in het gebruik van deze materialen. Maar is er bij marktpartijen nog steeds sprake van een sterk gevoel van onzekerheid. Dat heeft als gevolg dat ook investeringen achterwege blijven. Daarom heeft TNO er samen met een aantal partners voor gekozen om onderzoek te voeren naar de optimalisatie van bouwelementen voor gebouwen die volledig of slechts voor een gedeelte zijn gemaakt van hout. Bovendien is ook verdere kennisontwikkeling evenals innovatie nodig om het prijskaartje van biobased bouwmaterialen te kunnen verlagen en de circulaire bouw potentie ervan te kunnen versterken.

Geef een reactie