De taxiverzekering, vaak vrij lastig om af te sluiten

Wanneer een verzekeraar een aanvraag ontvangt voor het toekennen van een bepaalde verzekering is het steevast zo dat er bepaalde onderzoeken gebeuren. Dergelijke onderzoeken tonen aan in welke mate de verzekeraar een risico loopt om de aangevraagde verzekering toe te staan. Het is ook deze vaststelling die in de praktijk verantwoordelijk zal zijn voor de uiteindelijke premie die betaald zal moeten worden. Voor verschillende verzekeringen geldt dat deze automatisch als vrij lastig worden bestempeld. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om de zogenaamde taxiverzekering. Alles wat je hierover graag zal willen weten is te ontdekken hier op deze pagina.

Niet elke verzekeraar biedt deze verzekering aan

In eerste instantie zal je tot de vaststelling komen dat de taxiverzekering een verzekering is welke niet door iedereen wordt aangeboden, integendeel. Het merendeel van de verzekeraars hebben er door de jaren heen voor gekozen om een dergelijke verzekering te bestempelen als te risicovol. Dat is het gevolg van verschillende factoren. Hierbij kan concreet worden gedacht aan de volgende:

  1. Rijden gebeurt vaak tijdens de drukste tijden van de dag;
  2. Er worden op jaarbasis ontzettend veel kilometers gereden;
  3. Het rijden gebeurt doorgaans met zeer dure, goed uitgeruste voertuigen;
  4. Taxi’s zijn op jaarbasis goed voor een aanzienlijk deel van de schadegevallen;

Bovenstaande elementen hebben er bij verschillende verzekeraars voor gezorgd dat de taxiverzekering als te risicovol wordt bestempeld om nog langer in hun aanbod op te nemen. Dat hoeft niet helemaal te verbazen, integendeel. Dit gezegd hebbende heeft dit er natuurlijk wel voor gezorgd dat taxi’s zelfs veelal in de problemen komen. Gelukkig zijn er ook op de Nederlandse markt wel degelijk nog menig aantal verzekeraars aanwezig die zo’n verzekering wil aanbieden.

Hoe kan je een taxiverzekering afsluiten?

Een taxiverzekering valt op dezelfde manieren af te sluiten als een gewone autoverzekering. Wat bedoelen we daar nu precies mee? Zeer eenvoudig. Hiermee bedoelen we dat er een keuze kan worden gemaakt tussen drie verschillende opties, te weten:

  1. De WA-polis,
  2. De WA+ beperkt casco polis;
  3. De WA+ volledige casco polis;

Bovendien zal je er naast bovenstaande opties zeker als taxichauffeur ook rekening mee willen houden dat er menig aantal aanvullende dekkingen afgesloten kunnen worden. Het kan hierbij dan onder meer gaan om de zogenaamde inzittendenverzekering. In het merendeel van de gevallen is het zo dat taxibedrijven er logischerwijs voor kiezen om ook deze dekking af te sluiten. Op deze manier zijn ook de inzittenden van het voertuig verzekerd wanneer er zich een probleem voordoet.

Welke verzekering sluit je het beste af voor jouw taxi?

Voor welke taxiverzekering je het beste kiest wordt bepaald door menig aantal verschillende factoren. Sowieso zal je bijvoorbeeld rekening willen houden met de staat van het voertuig en de waarde waarover ze beschikt. Bovendien spreekt het voor zich dat ook niet elke taxi een even grote afstand aflegt op jaarbasis. Ook dit is een element waar je in de praktijk zeker en vast rekening mee zal willen houden. Let op! Hou er naast het net aangehaalde tevens rekening mee dat het schadeverleden van de chauffeur ook mee in overweging wordt genomen tijdens het voorstellen van een bepaalde verzekering. In het bijzonder wanneer je van plan bent om net als zoveel andere taxibedrijven te kiezen voor het afsluiten van een WA+ volledige cascoverzekering of een allrisk zal je dan ook tot de vaststelling komen dat dit de premie nog hoger kan doen oplopen wanneer er sprake is van een negatief schadeverleden. Hier moet je dus absoluut de nodige aandacht aan besteden.

Besparen op je taxiverzekering? Het is wel degelijk mogelijk!

Het ietwat negatieve karakter waar de taxiverzekering door de jaren heen over is komen te beschikken heeft er in de praktijk helaas voor gezorgd dat ze aldus niet meer zo omvangrijk wordt aangeboden zoals vroeger het geval was. Dat heeft ook gevolgen voor het concurrentiële aspect van deze verzekering. Bijgevolg kan er worden vastgesteld dat menig aantal taxibedrijven zich afvragen of het wel nog steeds mogelijk is om op een bepaalde manier te kunnen besparen op deze verzekering of niet. Dat kan zeker. Er zijn zelfs verschillende tips waar je op dit vlak rekening mee kan houden. De belangrijkste tips hebben we alvast hieronder voor je op een rijtje gezet.

Een vergelijking uitvoeren blijft interessant

Ondanks het feit dat de taxiverzekering dus op veel minder uitgebreide basis wordt aangeboden op de Nederlandse markt in vergelijking met de gewone autoverzekering is het nog steeds wel degelijk zo dat je er goed aan doet om een vergelijking uit te voeren. Door het uitvoeren van zo’n vergelijking kan je er namelijk voor zorgen dat je alsnog een bepaalde korting kan ontvangen. Ook voor taxiverzekeringen geldt immers uiteraard dat de premie die eraan verbonden is niet is vastgesteld. Hoe dan ook, het uitvoeren van een vergelijking kan je dus ook in deze situatie voorzien van een zeer aantrekkelijke korting. Let wel op, voer zoals steeds ook in dit geval altijd een objectieve vergelijking bij Alpina Verzekeringen uit. Anders kan je zomaar alsnog een te dure verzekering afsluiten en dat is niet de bedoeling.

Het eigen risico kan vaak toch enigszins verlichting bieden

Aan potentiële verzekeringnemers die graag de premie van bijvoorbeeld een autoverzekering willen kunnen drukken zonder dat men daarvoor moet inleveren op het gebied van dekkingen wordt altijd aangeraden om even stil te blijven staan bij het zogenaamde eigen risico. Dat hoeft ook zeker niet te verbazen, integendeel. Het is namelijk zo dat het eigen risico er zomaar voor kan zorgen dat de periodieke verzekeringspremie behoorlijk kan dalen. Daar tegenover staat natuurlijk wel dat je bij een eventueel schadegeval een groter schadebedrag uit de eigen zak moet betalen. Als taxichauffeur loop je meer risico op regelmatige schade, dus besteed hier zeker de nodige aandacht aan.

Hoe dan ook kan het bereidwillig verhogen van het eigen risico er in de praktijk zeker voor zorgen dat er een besparing mogelijk is op de taxiverzekering die je van plan bent om af te sluiten. Of je het in de praktijk ziet zitten om het standaard eigen risico te verhogen is uiteraard aan jou om te bepalen.

Geef een reactie