Van 15 t/m 21 mei is de Week van de Schildklier

 

Van 15 t/m 21 mei is de Week van de Schildklier. Schildklier Organisatie Nederland (SON) vraagt tijdens de Week van de Schildklier aandacht voor (de onbekendheid van) schildklieraandoeningen en de invloed die deze ziekte heeft op de verschillende aspecten van het dagelijks leven van veel schildklierpatiënten en hun familie. SON organiseert in deze week vele extra activiteiten en bijeenkomsten in het land. 

Naar schatting 1 miljoen mensen in Nederland hebben een schildklieraandoening. Slechts de helft hiervan heeft een diagnose. Doordat een schildklieraandoening gepaard gaat met vage klachten duurt het vaak lang voordat een diagnose wordt gesteld en een behandeling start. Terwijl de aandoening zowel lichamelijk als psychisch klachten geeft en een grote invloed heeft op het dagelijks leven en welbevinden.
Jaqueline Aggenbach was begin 30 toen de klachten begonnen: “Ik ging op mijn tandvlees de trap op, mijn haar viel uit en ik kreeg geheugenproblemen. Het ging echt mis. In mijn werk met mensen kon ik me die wisselende stemmingen en het gezwabber met energie niet permitteren. Na een lang proces van ziektewet, afgekeurd worden, herkeuren en re-integreren kon ik toch niet anders dan stoppen met mijn vaste baan. Met zeer veel pijn in het hart!”.

Kwaliteit van leven verbeteren

Veel mensen met een schildklieraandoening ervaren een verminderde kwaliteit van leven. Daarom staat dit jaar het thema ‘Je bent meer dan je schildklieraandoening!’ centraal. SON is er van overtuigd dat met de nodige kennis veel mensen de kwaliteit van hun leven nog een slag kunnen verbeteren. In het kader van de Week van de Schildklier 2017 heeft SON (ervarings)kennis en praktische handvatten gebundeld rond de thema’s die belangrijk zijn in het dagelijks leven. Hiermee willen we de kennis over schildklieraandoeningen vergroten en mensen helpen de kwaliteit van hun leven weer te verhogen.
Denk aan: Hoe om te gaan met vermoeidheid? Tips hoe je kunt bijdragen aan een optimale behandeling en hoe om te gaan met het switchen van medicatiemerk. Welke regelingen kunnen je helpen om school, studie of werk haalbaar te maken? Kennis over de (mogelijke) relatie tussen schildklier en voeding. De rol van blijven bewegen, ook als je eigenlijk geen energie hebt. De informatie staat op de website www.weekvandeschildklier.nl.

Schildklier

De schildklier is een klein orgaantje in de hals dat belangrijk is voor het functioneren  van vele processen in het menselijk lichaam. Als die klier ontregeld is, kunnen mensen allerlei klachten krijgen. Zij kunnen alleen een normaal leven leiden als ze zo goed mogelijk zijn ingesteld op hun medicijnen. Toch blijft een deel van hen klachten houden die van invloed zijn op hun dagelijks leven en welbevinden.

Meer informatie

Meer informatie over de Week van de Schildklier, activiteiten en nadere informatie over de kwaliteit van leven-thema’s staan op www.weekvandeschildklier.nl.

Geef een reactie