Een preventiemedewerker zorgt voor een veilige omgeving om in te werken

Wat doet een preventiemedewerker? Een preventiemedewerker is iemand die gevaar en risico’s snel kan herkennen. Op elke plek waar mensen komen bestaat er de kans dat er iets niet helemaal goed gaat. Als je niet alert bent op dergelijke gevaar dan kan dat al snel uit de hand lopen. Veel mensen zijn niet in staat om gevaar juist in te schatten. Een preventiemedewerker kan dan uitkomst bieden. Hij of zij is een expert in het herkennen van omstandigheden die kunnen leiden tot ongelukken. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat de gezondheid van werknemers op geen enkel andere manier onnodig in het geding komt. Elk bedrijf en elke organisatie is dient een preventiemedewerker in dienst te hebben. Dat is zo vastgelegd in de Arbowetgeving.

Veiligheid staat voorop bij de preventiemedewerker

Medewerkers brengen veel van hun tijd door op de plaats waar ze werken. Ze zetten zich in voor het bedrijf en helpen om een organisatie te laten groeien. Het minste wat een werkgever daar tegenover kan zetten is een veilige werkomgeving. Desondanks gaat het nog regelmatig mis. Dat kan komen omdat een werkgever het niet zo nauw neemt met de regels. Het komt echter vaker voor dat een werkgever wel van goede wil is maar ook niet precies weet wat voor situaties gevaarlijk zijn. Daarbij een preventiemedewerker uitkomst bieden. Door gevaar te herkennen kan er iets aan gedaan worden. Een preventiemedewerker stelt niet alleen vast wat gevaarlijk is, maar komt ook met punten om de risico’s te verminderen. Gevaar kan overal vandaan komen. Het kan zijn dat er niet genoeg maatregelen zijn genomen wanneer er  gewerkt wordt met gevaarlijke chemische stoffen. Er kan ook sprake zijn van een ontoereikende brandveiligheid. Bijvoorbeeld omdat de vluchtroutes niet toegankelijk zijn of omdat de brandblussers niet meer goed functioneren.Laatste nieuwe berichten